De ingewikkelde positie van LHBTI-vluchtelingen in Nederland / Gelderland is de reden waarom de Provincie Gelderland in 2017 de opdracht heeft gegeven aan de Gelderse COC’s en Dito! een toolkit te maken waar medewerkers en vrijwilligers van betrokken organisaties uit kunnen putten om LHBTI-vluchtelingen goed te begeleiden. Gedurende het project zijn vele AZC’s, gemeenten en symposia bezocht. Er zijn gesprekken gevoerd met LHBTI-vluchtelingen en er is regelmatig een vinger aan de pols gehouden door een betrokken en deskundige klankbordgroep. In deze klankbordgroep zaten vertegenwoordigers van COC Midden Gelderland, COC Regio Nijmegen, Dito!, Cocktail, VWN, COA, Ieder1gelijk, HAN, Bureau Wijland, Pharos, HAN, Gemeente Nijmegen en Provincie Gelderland.

Het meest tastbare resultaat van het project is deze website. Dank aan allen die hun bijdrage leverden en nog gaan leveren, want een website functioneert het beste als het een ‘levende’ website is, dus opmerkingen en tips blijven welkom!

De interventies genoemd in deze toolkit richten zich op het bereik in en om de Provincie Gelderland. Natuurlijk zijn landelijke interventies die voor Gelderland gelden ook opgenomen.

Er is voor deze digitale toolkit dankbaar geput uit de enorme hoeveelheid informatie die voorhanden bleek. Met name dient genoemd te worden de Handreiking LHBTI-emancipatie / LHBT-asielzoekers en -vluchtelingen van Jolanda Elferink & Juul van Hoof, december 2016, Utrecht.

Heeft u vragen, opmerkingen of tips voor ons?

Neem contact op