Do's

U wilt weten wat juist wel werkt om LHBTI-vluchtelingen op hun gemak te stellen.

Wees je bewust van je aannames en laat die los

Iedereen kan LHBTI zijn, je kunt dat meestal niet aan iemand zien. Veel LHBTI-vluchtelingen doen er alles aan om het te verberge

Wees je bewust van je eigen houding

Vind je LHBTI moeilijk: verwijs door.
Vind je LHBTI makkelijk, straal uit dat je open staat voor diversiteit.

Straal uit dat je open staat voor LHBTI

Misschien is de LHBTI-vluchteling bang dat je LHBTI zijn veroordeelt. Straal in een gesprek bewust uit dat het jou om het even is of iemand LHBTI of hetero is.

Leg folders in de wachtkamer en op je bureau van bijvoorbeeld het COC, van Roze in Blauw, enz.

Hang posters op in de wachtruimte over Artikel 1 van onze grondwet en posters van het COC.

Geef iemand zo mogelijk ‘roze’ informatie mee. Je kunt zeggen dat het niet voor de vluchteling zelf is maar misschien voor iemand anders die LHBTI is.

Laat de vluchteling weten/merken dat hij/zij niet de enige is.

Stel open vragen, bijvoorbeeld:

Ben je weleens verliefd geweest (ipv heb je een vriend/ vriendin)?

Vind je momenteel iemand leuk?

Wees je ervan bewust dat LHBTI-vluchtelingen zelf ook last kunnen hebben van homofobie

Zij zien zichzelf soms door de ogen van de veroordelende ander. Dit vraagt van de professional/ vrijwilliger extra vaardigheden.

Ga zorgvuldig om met geheimhouding

Plan eens in het kwartaal een afspraak waar medewerkers (aandachtvelders/ contactpersonen) van het COA, VWN en COC samenkomen om (geanonimiseerde) casuïstiek te bespreken.

Als er wel over specifieke vluchtelingen gesproken wordt, vraag dan altijd eerst toestemming aan de betreffende vluchteling.

Breng de (LHBTI) vluchteling in contact met andere LHBTI (vluchtelingen)

Bijvoorbeeld met (online) bi-culturele LHBTI netwerken waar je anoniem en veilig rolmodellen tegen komt en anderen kan ontmoeten of juist bij cocktail activiteiten van de lokale COC’s.

Dont's

U wilt weten wat juist niet werkt om LHBTI-vluchtelingen op hun gemak te stellen.

Ervan uitgaan dat LHBTI zijn voor de vluchteling gewoon is

Als een vluchteling je in vertrouwen neemt over zijn of haar gender/ geaardheid.

Een LHBTI-vluchteling ziet zichzelf soms door de ogen van de veroordelende ander. Dit vraagt van de professional/ vrijwilliger extra vaardigheden!

Als je zelf geen positieve houding t.o.v. LHBTI hebt

Met deze (LHBTI) vluchteling aan het werk gaan.

Accepteer dat acceptatie tijd kost!

De hier genoemde tips met betrekking tot het omgaan met LHBTI’ers zijn voor een deel een selectie van de flyer: “Werken met LHBTQ+-jongeren met verschillende culturele en religieuze achtergronden” van verschillende organisaties uit de Randstad, waaronder het COC Rotterdam (http://www.cocrotterdam.nl).

Heeft u vragen, opmerkingen of tips over do’s and dont’s ?

Neem contact op